• TROiLS

Covid-19 (Corona Virüs)'e karşı Antivirütik ve Biyoantimutajen ajanlarla müdahale?

En son güncellendiği tarih: 3 Nis 2020

Covid-19 (Corona virüs) üzerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde tedaviye yardımcı ve hastalığın önlenmesi, etkisinin azaltılması hususnda başarılı olacağına inandığımız, geliştirmekte olduğumuz ürünün, çalışma yöntemine dair bilgiler anlatılmaktadır.


Covid-19 (Corona virüs)

Koronavirüsler RNA (Ribonükleik asit) virüs ailesindendir.

Lipit zar üzerine yerleşmiş ve sivri uçlu görünüme sahip hidrofobik moleküldür.


Covid-19 (Corona Virüs) çalışma sistemi

Taşınma ve temas yoluyla bulaşır.

Solunum yolları ve bronşlarda bulaşma ve çalışma başlar.

Hidrofobik molekül yapıya sahip olması nedeniyle çok hızlı ilerler.Hücre duvarını geçmek için yardımcı proteine ihtiyaç duymaz.

Ribonükleik asit ailesinden oluşu, hücre duvarından geçişiyle, çalışma alanı olan sitoplazmaya hızlı ulaşır.

Taşınma ve bulaşma başlamasıyla enfekte aşaması tamamlanır.


Enfekte olması durumunda gözlemler

Oluşan enfekte sonrası hücreler mutanejik etki görülmektedir. Bu neticede covid-19 mutajenik ajandır.


Sonuç

Bağışıklık sistemi sağlıklı çalışan enfekteler olağan sağlık durumlarını korumayabilmekteler.

Bağışıklık sistemi ve kronik hastalık dereceleri ile ters orantılı olarak ölümlü vakalarla sonuçlanabilmektedirler.


Tespit

Covid-19 (corona virüs) etkili ve tehlikeli olması hızlı ilerlemesidir.

Covid-19 virüsü solunum yoluyla dahil olduğu andan itibaren hücreye çok hızlı inerek, etkileşimi ve çoğalmayı çok hızlı süreçte gerçekleştirmekte ve bağışıklık sistemi zayıf, kronik hastalıkları olan kimselerde etkileri tehlikeli derecelere ulaşmakta ve geçiş dönemi uzun sürmektedir.


Yorum

Dünya üzerindeki etkisinin yoğunluğu, hızlı dağılıma sahip olmasından kaynaklanabilir.Hızlı dağılması, sağlık kuruluşlarına olan talep yoğunluğuna sebep olmaktadır.Bu da sağlık sistemlerinin çöküşüne neden olabilmektedir.


Çalışmalarımız neticesinde belirlediğimiz yöntem;

Covid-19 virüsünün taşınmadan önce ve taşınması anında, biyoantimutajenik ajan/ajanlarla protein sentezine müdahale ve hücre duvarı olmuştur.


Biyoantimutanik ajanlarla protein sentezine müdahale nedir? Neden bu yöntem?

Covid-19 hidrofobik molekül üzerinde olması, hücre duvarından doğrudan geçtiğini, rna yapısı çalışma alanını sitoplazma da başladığını gösterir. Sentez sonucu rna dizilimi bozulmuş,mutajenik etki görmüş hücreler gözlemlenmiştir.


Bu bağlamda,

Yine Covid-19 den daha hızlı, covid-19 gibi hücre duvarından doğrudan geçebilecek, sitoplazmada sentezlenebilecek ve mutajenik etkilere karşı güçlendirecek bir biyoantimutajenle müdahale edebiliriz dedik.


Yapmakta olduğumuz çalışma da son aşamalara geliyoruz.

Covid-19 virüsüne karşı üzerinde çalıştığımız elde de,

Covid-19 virüsü hücre duvarından doğrudan sızdığı için aynı şekilde hidrofobik yapıda veya hidrofobik yapı üzerinde taşınabilecek şekilde, sentez sonucu mutajenik etkileşim gözlemlendiği için,sentez öncesi mutajenik etkiye karşı antimutajenik etki gösterebilecek ajanlarla önleyici,koruyucu ve etkileri azaltmayı hedeflemekteyiz. Yaptığımız çalışmalarda aldığımız sonuçlar herkesi mutlu edecek şekilde ilerlemektedir. Fakat henüz enfekte bir kişi için hazır değil.


Üzerinde çalıştığımız ürün, Covid-19 virüsü enfekte olmadan önce ve kuluçka döneminde bileşenlerinde yer alan biyoantimutajenik, antivirütik ajanlarla bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hücrede sentezi yavaşlatmayı sağlaması hedeflenmektedir.


Sağlıcakla kalın134 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör